Przedszkole Publiczne nr 18
Home Przedszkole Publiczne nr 18 GÓRA GROSZA 2020 – Akcja charytatywna

Informacje o akcji:

Cel Góry Grosza
Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to
rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się,
rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

Termin akcji Góra Grosza
Akcja Góra Grosza organizowana jest w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 26 października 2020 do 31 maja 2021 roku

Zapraszamy! Przyłączcie się do nas!
Korzyści z uczestnictwa szkoły lub przedszkola w akcji
• Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie
przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji
życiowej.
• Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
• Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką
ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.
Przypominamy, że akcja ma również charakter konkursu!

Zgodnie z regulaminem, nagrodzimy szkoły/przedszkola,
które zbiorą najwięcej – w całej Polsce oraz w każdym
województwie. Szczegóły znajdują się w regulaminie akcji,
który jest na stronie internetowej Towarzystwa Nasz Dom.
Wykaz szkół/przedszkoli, które zajęły pierwsze miejsce
w województwie znajduje się na stronie internetowej:
www.towarzystwonaszdom.pl w zakładce Góra Grosza.

Komu i w jakiej formie udzielono pomocy w ramach
akcji Góra Grosza?
Z Waszą pomocą udzieliliśmy wsparcia dzieciom z różnych
form pieczy zastępczej. Z każdym rokiem wzrasta liczba
dzieci, które skorzystały z naszej pomocy. Szczegółowe
informacje o tym, komu przyznano dotacje znajdziecie
na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl
W imieniu naszym oraz wszystkich obdarowanych
jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

Skip to content