BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Home BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Szanowni Rodzice!

Od 1 września 2021 r. przedszkole rozpoczyna swoją działalność z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, MZ, MEiN.

Prosimy wszystkich rodziców/ opiekunów o szczegółowe zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w naszej placówce:

REGULAMIN ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 18 W RZESZOWIE

Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny hol) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • zachowanie bezpiecznej odległości,
  • zabrania się przebywania w przedszkolu osobom z zewnątrz.

Przyprowadzając dziecko pomagamy mu się przebrać w holu, żegnamy się z dzieckiem i w miarę szybko opuszczamy budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego i nie przedłużać czasu oczekiwania na wejście do przedszkola.

Dzieci NIE przynoszą przytulanek i zabawek.

W celu przekazania istotnych informacji o dziecku, rodzic/prawny opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej (służbowy e-mail nauczycieli).

Skip to content