BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

Home BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK

BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice!

Od 1 września 2020 r. przedszkole rozpoczyna swoją działalność z zachowaniem reżimu sanitarnego,
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS.

Prosimy wszystkich rodziców/ opiekunów o szczegółowe zapoznanie się z procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w naszej placówce:

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/09/REGULAMIN-ZAPEWNIENIA-BEZPIECZEŃSTWA.pdf

Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola od 1 września 2020r. zobowiązani są do uzupełnienia dokumentów znajdujących się w poniższych załącznikach i dostarczenia ich do placówki w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNKÓW

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/08/OŚWIADCZENIE_Rodziców_w_okresie_pandemii_-_01.09.20201-1.pdf

  1. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/08/Zgoda_na_pomiar_temperatury_IX_2020-1.pdf

  1. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/08/UPOWAŻNIENIE_do_odbioru_dziecka_z_PRZEDSZKOLA__klauzula-1.pdf

  1. ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/08/zgoda-_WIZERUNEK_UCZNIA-1.pdf

WAŻNE INFORMACJE:

Nasze przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00.

Dzieci należy przyprowadzić do godziny 8.30 ( w szczególnych sytuacjach należy telefonicznie lub dzień wcześniej zgłosić późniejsze przyjście dziecka).

Przyprowadzamy dzieci zdrowe bez bez objawów chorobowych (katar, kaszel, osłabienie, temperatura powyżej 37.5o C )

Rejestrujemy czas przyjścia i wyjścia dziecka za pomocą kart zbliżeniowych.

Grupy pracują w następujących godzinach:

GRUPA I  – 7.00 – 17.00 – mkordulska@pp18.resman.pl;  kwaclaw@pp18.resman.pl

GRUPA II  – 8.00- 16.00 – bludera@pp18.resman.pl;  djarecka@pp18.resman.pl

GRUPA III – 7.30 – 15.30 – ajaskula@pp18.resman.pl;  djarecka@pp18.resman.pl ;  abury@pp18.resman.pl

GRUPA IV – 7.00 – 17.00 – eszopa@pp18.resman.pl

GRUPA V – 7.00 – 16.30 –   mczarny@pp18.resman.pl ; sjasinska@pp18.resman.pl

miarę możliwości należy przyprowadzać dzieci w godzinach funkcjonowania grup.

W holu przedszkola umieszczone będą listy z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz przyporządkowanym znaczkiem, prosimy zapoznać z nim dziecko. 

W pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu, pracownicy przedszkola pomogą każdemu dziecku odnaleźć właściwe miejsce w szatni oraz salę.

Rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (wspólny hol) z bezwzględnym obowiązkiem osłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji dłoni płynem znajdujących się przy wejściu lub w rękawiczkachz zachowaniem zasad:

  • 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  • odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m(w holu przedszkola może przebywać 4 osoby dorosłe + dzieci)
  • zabrania się przebywania w przedszkolu osobom z zewnątrz

Przyprowadzając dziecko pomagamy mu się przebrać w holu, żegnamy się z dzieckiem i w miarę szybko opuszczamy budynek by nie ograniczać innym rodzicom możliwości dystansu społecznego i nie przedłużać czasu oczekiwania na wejście do przedszkola.

Wyposażenie dla dziecka: obuwie zamienne, piżamki i inne niezbędne przedmioty (dzieci nie przynoszą przytulanek i zabawek).

W celu przekazania istotnych informacji o dziecku, rodzic/prawny opiekun powinien skontaktować się z wychowawcą się telefonicznie lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej (służbowy e-mail nauczycieli).

Skip to content