Konsultacje

Home Konsultacje

Zapraszamy na indywidualne konsultacje wszystkich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o postępach, osiągnięciach czy trudnościach swojego dziecka. 

Podczas konsultacji Rodzice mogą porozmawiać z nauczycielem na temat rozwoju dziecka, jego zachowania w grupie rówieśników, mocnych i słabych stronach, tego co cieszy lub niepokoi. Zachęcamy rodziców do korzystania z tej formy współpracy.                                                                          

Konsultacje dla rodziców odbywają się po wcześniejszym umówieniu z nauczycielką danej grupy lub na zaproszenie wg harmonogramu.

Konsultacje specjalistów po uzgodnieniu mailowym;

– Logopeda Maria Brelik  mbrelik@pp18.resman.pl.

– Terapeuta Pedagogiczny Jadwiga Gras @pp18.resman.pl

– Pedagog Specjalny Patrycja Staniszewska –@pp18.resman.pl

Skip to content