NABÓR 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/04/lista-dzieci.pdf

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. (poz. 530) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 będą opublikowane także na stronie internetowej Przedszkola w dniu 27.03.2020 r. o godz. 9.00 .

Lista kandydatów 

http://www.pp18.resman.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lista-kandydatów.pdf

NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRZYJĘCIA DZIECKA  JEST „Potwierdzenie woli”, którego należy dokonać w dniach od 27.03.2020 r. godz. 9.00 do 03.04.2020 r. do godz. 15.00.

Potwierdzenia należy dokonać elektronicznie.

Osoby, które nie posiadają loginów do aplikacji Nabór proszę wydrukować druk: Pliki do pobrania – potwierdzenie woli. Wypełnić i wysłać skanem na adres poczty elektronicznej Przedszkola: dyrektor@pp18.resman.pl lub w przypadku braku możliwości skanowania, na ten sam adres email, proszę przesłać informację o treści: „Potwierdzam wolę uczęszczania mojego dziecka: imię i nazwisko, ur. ……………. do Przedszkola Publicznego Nr 18 w Rzeszowie od 01.09.2020 r.” 

Podpis|:………………………………….. (imię i nazwisko rodziców).

  

NABÓR  DO  PRZEDSZKOLA –

DZIECI KONTYNUUJĄCE

 

Uprzejmie informuję Rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, że składanie deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 odbywało się będzie w dniach od 17 lutego 2020r. do 25 lutego 2020r.


 

NABÓR  DO  PRZEDSZKOLA

DZIECI  NOWE

Nabór do Przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021 będzie się odbywał drogą elektroniczną
od 02 marca 2020r. do 16 marca 2020r.

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
należy złożyć w sekretariacie przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 16 marca 2020r. godz. 15.00.

 

Zarządzenie nr VIII_618_2020 z 16 stycznia 2020 r. w spr. terminów naboru

Regulamin-Rekrutacji-2020-2021.pdf

Harmonogram-rekrutacji-PP-2020-do-publikacji.pdf​

Harmonogram  naboru do Przedszkoli  – 2020 – 2021

Harmonogram naboru do Szkół Podstawowych 

Harmonogram postepowania rekrutacyjnego do Szkół Podstawowych