Rekrutacja do przedszkola

Home Rekrutacja do przedszkola

NABÓR 2023/2024

Regulamin rekrutacji 2023


DZIECI KONTYNUUJĄCE

Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 dla dzieci kontynuujących będzie przeprowadzony w dniach 13.02.2023 r. (od godz. 8.00) do 22.02.2023 r. (do godz.15.00)

 tylko w wersji papierowej. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie lub u pani pełniącej dyżur w szatni.

Karta Kontynuacji 2023- do pobrania


DZIECI  NOWE

Nabór do Przedszkola dla dzieci nowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się drogą elektroniczną 1.03.2023r. (godz.9.00) do 15.03.2023 r. (godz.15.00) przez stronę 

https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow

(link aktywny od 01.03.2023)

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2023r. do godz.15.00.

Harmonogram rekrutacji – Przedszkola 2023

Skip to content