Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Home Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

NABÓR 2024/2025

Regulamin rekrutacji 2024-2025

Zarządzenie Nr 0050_41_2024 Prezydenta Miasta z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów rekrutacji


DZIECI KONTYNUUJĄCE

Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci kontynuujących będzie przeprowadzony w dniach 12.02.2024 r. (od godz. 8.00) do 21.02.2024 r. (do godz.15.00)

 tylko w wersji papierowej. Wypełnione formularze należy złożyć w 

sekretariacie lub u pani pełniącej dyżur w szatni.

Karta kontynuacji 2024-2025

DZIECI  NOWE

Nabór do Przedszkola dla dzieci nowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się drogą elektroniczną 26.02.2023r. (godz.9.00) do 08.03.2023 r. (godz.15.00) przez stronę 

https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2024 do godz. 15.00

Skip to content