Rekrutacja do przedszkola

Home Rekrutacja do przedszkola

NABÓR 2021/2022



NABÓR  DO  PRZEDSZKOLA 

DZIECI KONTYNUUJĄCE

Nabór do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 dla dzieci kontynuujących będzie przeprowadzony w dniach 15-23.02.2021  tylko w wersji papierowej.

Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie lub pani pełniącej dyżur w szatni.

Karta kontynuacji 2021


NABÓR  DO  PRZEDSZKOLA

DZIECI  NOWE

Nabór do Przedszkola dla dzieci nowych na rok szkolny 2021/2022 odbywa się drogą elektroniczną od dnia 1 marca 2021r. do dnia 15 marca 2021r. przez stronę https://naborp-kandydat.resman.pl/rzeszow

Wypełniony on-line, wydrukowany i podpisany przez obojga Rodziców formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zamieszczone we wniosku należy złożyć do dyrektora przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.03.2021r. do godz.15.00.

Zarządzenie nr VIII 11922021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 27.01.2021

Regulamin rekrutacji 2021

Harmonogram rekrutacji – Szkoły Podstawowe 2021

Harmonogram rekrutacji – Przedszkola 2021

Skip to content